Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ bảo hành

Công ty Cổ phần Giáo dục & Công nghệ Thành phố Thông Minh

Tầng 2, Cao ốc Horizon
214 Trần Quang Khải
Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 3526 8383
Website: www.easy-Talk.vn
Email: info@easy-Talk.vn

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 17:45